საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო
იარაღის ჩამოწერა
იარაღის ჩამოწერა

წარმოსადგეი დოკუმენტები:

  • განცხადება (ივსება ადგილზე);
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
  • საკუთრებაში არსებული იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა;
  • ჩამოსაწერი იარაღი;
  • მომსახურების საფასურის  გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.