საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო
საგამოცდო ბილეთები
საგამოცდო ბილეთები

 

 

  იარაღის მოხმარების ზოგადი ცოდნის გაუმჯობესების, უსაფრთხო გამოყენებისა და მოხმარების მიზნით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში  სამოქალაქო ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის შეძენის მსურველები 2015 წლის 1 ნოემბრიდან იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდას  ჩააბარებენ.

 

  საგამოცდო ტესტი  20 კითხვისგან შედგებადა გამოცდა ჩაბარებულად  18 სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში ჩაითვლება.თეორიული გამოცდის ჩასაბარებლად იარაღის შეძენის მსურველს  30 წუთი ეძლევა. 

 

  იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის ჩაბარება არ ეხებათ იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც იარაღი 1 ნოემბრამდე დაირეგისტრირეს.  იარაღის მფლობელი გამოცდას მხოლოდ ახალი იარაღის შეძენის შემთხვევაში აბარებს. ამავდროულად, გამოცდის ჩაბარების შემდეგ მოქალაქეს იმავე ტიპის სხვა იარაღის შეძენის შემთხვევაში გამოცდაზე ხელმეორედ გასვლა აღარ უწევს. 


 

 

თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის საგამოცდო ბილეთები

 

სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის საგამოცდო ბილეთები

 

სპორტული ცეცხლსასროლი იარღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის საგამოცდო ბილეთები

 


экзаменационный тест на знания правил оборота короткоствольного огнестрельного оружия для сомообороны и газового оружия


экзаменационный тест на знания правил оборота охотничего огнестрельного оружия


экзаменационный тест на знания правил оборота спортивного огнестрельного оружия

 

 

Knowledge test of using rules of short self defense and gas gun 


Knowledge test of using rules of hunting fire-arms


Knowledge test of using rules of sport fire-arms

 

 

Müdafiə qısalüləli odlu silahın və qazlı (maye) silahın istifadə edilməsi qaydalarının imtahan biletləri


Ov odlu silahın istifadə edilməsi qaydalarının imtahan biletləri

 

İdman odlu silahın istifadə edilməsi qaydalarının imtahan biletləri